About Us


Kami adalah pelajar Tahun 2 jurusan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal. Tujuan blog ini diwujudkan adalah untuk menjadikan satu medium pengantaraan dalam mempromosikan produk kami.